Sigorta

Tekne kasko sigortası
Tüm teknelerimiz EIS – European Insurance & Services kapsamı altında tamamen sigortalıdır. Sigorta, teknenin tamamını ve tüm demirbaşları kapsar. Kiralayanın sorumluğu tekne tipine göre beher hasar başına tenzili muafiyet uygulanabilen 2.500.-€, 3.500.- veyahut 6.500.-€ tutarında bir teminat ile sınırlıdır. Tekneye ve/veya ekipmanlarına sigortasız üçüncü kişiler tarafından (suçlu olsun veya olmasın) verilebilecek herhangi bir hasar, teknenin yarı değeri kadar sigorta kapsamı altındadır.


Sorumluluk sigortası
Her bir teknemizin EIS sorumluluk sigortası, ayrıca üçüncü şahıslara ve/veya yat ekipman ve donanımlarına verilen hasarlara karşı üst sınır olan 5.000.000.-€ tutarını kapsar. İşbu sorumluluk sigortası ayrıca yabancı sularda zorunlu olan ve özellikle Yunanistan deniz sularında üçüncü kişilere verilebilecek hasarlara karşı gereken 4256/2014 (Greek Compulsory Third Party Liability Endorsement) No´lu deniz kanunu kapsamında teknelerimiz ayrıca sigorta kapsamındadır.

Tenzili muafiyet uygulaması
- Tenzili muafiyet sigortası


EIS ayrıca çeşitli ek sigorta hizmetleri sunmaktadır, örneğin:
- Kaptan sorumluluk sigortası
- Seyahatten feragat sigortası
- Seyahat sağlık ve kaza sigortası