Sigorta

Tekne kasko sigortası
Tüm teknelerimiz EIS – European Insurance & Services kapsamı altında tamamen sigortalıdır. Sigorta, teknenin tamamını ve tüm demirbaşları kapsar. Kiralayanın sorumluğu tekne tipine göre beher hasar başına tenzili muafiyet uygulanabilen 2.500.-€, 3.500.- veyahut 6.500.-€ tutarında bir teminat ile sınırlıdır. Tekneye ve/veya ekipmanlarına sigortasız üçüncü kişiler tarafından (suçlu olsun veya olmasın) verilebilecek herhangi bir hasar, teknenin yarı değeri kadar sigorta kapsamı altındadır.


Sorumluluk sigortası
Her bir teknemizin EIS sorumluluk sigortası, ayrıca üçüncü şahıslara ve/veya yat ekipman ve donanımlarına verilen hasarlara karşı üst sınır olan 5.000.000.-€ tutarını kapsar. İşbu sorumluluk sigortası ayrıca yabancı sularda zorunlu olan ve özellikle Yunanistan deniz sularında üçüncü kişilere verilebilecek hasarlara karşı gereken 4256/2014 (Greek Compulsory Third Party Liability Endorsement) No´lu deniz kanunu kapsamında teknelerimiz ayrıca sigorta kapsamındadır.

Tenzili muafiyet uygulaması
Kiralanan teknelerimize her hafta başına 200.-€ tutarında bir katkı payına karşılık tenzili muafiyet uygulaması talep edebilirsiniz. Böylelikle hasar anında 2.500.-€ tutarındaki teminatınız, toplam 500.-€´ya düşecektir.
Hasar anında 3.500.-€ tutarındaki teminatınız her hafta başına 350.-€ tutarında bir katkı payına karşılık toplam 1.000.-€´ya düşecektir. 
Hasar anında 6500.-€ tutarındaki haftalık tenzilli muafiyet uygulaması mümkün değildir.
Tenzili muafiyet uygulamasını tekne teslimatı sırasında da talep edebilirsiniz.


Tekne kiralama bedelini güvenceye alma
Şirketimiz  Alman VDC (Vereinigung Deutscher Yacht-Charterunternehmen e.V.) üyesi olmakla birlikte EIS (European Insurance Services) tarafından tekne kiralama bedeliniz bize veya kiralamış olduğunuz acentenize karşı sigortalanmış olacaktır. Mavi renk plaket linkimizi tıklayarak veyahut buradan sigorta poliçesini indirebilirsiniz.EIS ayrıca çeşitli ek sigorta hizmetleri sunmaktadır, örneğin:
- Kaptan sorumluluk sigortası
- Seyahatten feragat sigortası
- Seyahat sağlık ve kaza sigortası